Chạy Ads Bão Đơn

358 đã bán

252.000

  • Sản phẩm sách có tính năng tương tác thông minh không chỉ để đọc, duy nhất tại Việt Nam.
  • Một cuốn sách đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực đào tạo marketing thực chiến.
  • Tổng hợp kiến thức đầy đủ về 3 công cụ quảng cáo trên 3 nền tảng online lớn nhất Thế giới.