Top 22 Biểu Mẫu liên hệ Google Ads quan trọng nhất

bieu mau google quan trong 1

Top 22 Biểu Mẫu liên hệ Google Ads quan trọng nhất

Mình xin được tổng hợp một số biểu mẫu liên hệ cần thiết trong quá trình thực thi quảng cáo Google Ads để mọi người tiện sử dụng.

 1. Tạm ngưng tài khoản do vi phạm Điều khoản và Điều kiện
 2. Biểu mẫu khiếu nại đối với việc tạm ngưng tài khoản Google Ads
 3. Câu hỏi về quảng cáo bị từ chối và chính sách
 4. Quảng cáo của tôi đang được xem xét
 5. Tài khoản, nguồn cấp dữ liệu hoặc mặt hàng bị từ chối
 6. Yêu cầu tài khoản nhiều khách hàng
 7. Hỗ trợ vấn đề Google Merchant Center
 8. Đăng ký quyền sử dụng quảng cáo HTML5
 9. Biểu mẫu chất lượng lượt nhấp
 10. Yêu cầu gọi lại để triển khai tính năng theo dõi lượt chuyển đổi
 11. Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google
 12. Hỗ trợ vấn đề Google Ads
 13. Hỗ trợ về tính năng Google Ads Editor
 14. Hỗ trợ vấn đề Google Ads Editor
 15. Biểu mẫu thông báo phản đối theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA)
 16. Các vấn đề về thanh toán (hỗ trợ cả nâng ngưỡng)
 17. Biểu mẫu đơn đăng ký nhà sản xuất dược phẩm và hiệu thuốc trực tuyến
 18. Báo cáo một quảng cáo
 19. Khiếu nại về nhãn hiệu
 20. Thay đổi tùy chọn cài đặt thanh toán
 21. Giải thích các khoản phí của tôi
 22. Các vấn đề liên quan đến việc liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và Google Ads
Đánh giá post