Hướng dẫn chuyển hướng từ http sang https qua .htaccess

http to https

Hướng dẫn các bạn chuyển hướng website từ http sang https thông qua file .htaccess

Hiện này việc sử dụng SSL đang là xu thế bắt buộc đối với các website thì nhu cầu cài đặt và cấu hình càng trở nên phổ biến với nhiều quản trị website. Khi mà việc cài đặt SSL lên host có thể thực hiện đơn giản bằng các hướng dẫn trực quan, hoặc được hỗ trợ của đơn vị bán SSL thì việc cấu hình chuyển hướng site từ http sang https không phải ai cũng biết làm.

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản việc chuyển hướng từ http sang https trên các hosting Linux sử dụng Webserver là Apache hoặc LiteSpeed:

Bước 1:

Mở file .htaccess bằng trình soạn thảo trên Filemanager của Hosting, hoặc bằng công cụ FTP.

Bước 2:

Chèn đoạn mã bên dưới vào và lưu lại file (chú ý bỏ thẻ nếu trong file đã tồn tại thẻ đang có):

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]</IfModule>

Như thế là Website đã được chuyển hướng thành công từ http qua https.

Chúc các bạn thành công !

Đánh giá post