banner youtube
banner youtube 2

Hướng dẫn chạy Google Ads Tìm Kiếm

Google Ads là gì? Tại sao dùng? Các loại hình quảng cáo Google Ads

Tài Khoản MCC Google Ads để quản lý nhiều Tài Khoản Quảng Cáo khác

Tạo tài khoản con và Điền thông tin thanh toán chuẩn để tránh bị khoá tài khoản

Tạo tài khoản con, bỏ qua bước điền thông tin thanh toán (nếu bạn chưa có thẻ)

Nghiên cứu từ khoá chuyên sâu với Google Keyword Planner 2021

Hướng dẫn dự đoán kết quả quảng cáo như chi phí, nhấp chuột, hiển thị…

Các loại đối sánh từ khoá – Ưu nhược điểm và cách áp dụng

Từ khoá phủ định và cách áp dụng – Khái niệm và cách áp dụng

Thiết lập chiến dịch quảng cáo tìm kiếm Google Ads tối ưu

Tạo nhóm quảng cáo thêm từ khoá vào nhóm bằng 2 cách

Kỹ thuật viết quảng cáo thích ứng và quảng cáo văn bản chuẩn quốc tế

Thiết lập tiện ích mở rộng quảng cáo để mẫu quảng cáo thêm hấp dẫn

Kiểm tra từ khoá đã có trong tài khoản quảng cáo chưa chỉ với 5s

Bổ sung từ khoá – Chìa khoá để tiếp cận khách hàng mục tiêu