Google Ads có kế hoạch chấm dứt Quảng cáo văn bản mở rộng – Nhà quảng cáo nên làm gì để không tụt hậu?

Google Ads có kế hoạch chấm dứt Quảng cáo văn bản mở rộng - Nhà quảng cáo nên làm gì để không tụt hậu?

Google Ads thông báo kế hoạch chấm dứt Quảng cáo văn bản mở rộng

Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, các nhà quảng cáo sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa các quảng cáo văn bản mở rộng nữa.

Google Ads có kế hoạch chấm dứt Quảng cáo văn bản mở rộng - Nhà quảng cáo nên làm gì để không tụt hậu?
Google Ads có kế hoạch chấm dứt Quảng cáo văn bản mở rộng – Nhà quảng cáo nên làm gì để không tụt hậu?

Nhà quảng cáo có thể bị ảnh hưởng thế nào?

1. Khó đánh giá hiệu quả của các thông điệp quảng cáo.

Với quảng cáo văn bản mở rộng, nhà quảng cáo có thể sử dụng nhiều thông điệp khác nhau và tìm ra thông điệp được khách hàng yêu thích căn cứ vào tỷ lệ phục vụ và tỷ lệ nhấp của của mẫu quảng cáo văn bản.

Vấn đề nằm ở bản chất của các quảng cáo tìm kiếm thích ứng, Google sẽ tự động lấy một số dòng tiêu đề và mô tả để hiển thị lên quảng cáo, nên nó vốn không cho phép phân tích hiệu suất chi tiết nên điều này khiến các nhà quảng cáo khó biết chính xác nội dung nào đang hoạt động hiệu quả nhất.

Hiện nay hiệu suất của các quảng cáo văn bản mở rộng được đánh giá tốt hơn so với quảng cáo tìm kiếm đáp ứng. Do đó thay đổi trên của Google có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến mặt hiệu suất với các nhà quảng cáo.

2. Chuyển dịch xu hướng đánh giá

Đánh giá mức độ thành công của quảng cáo (số lần hiển thị, số nhấp chuột và chuyển đổi) từ cấp độ quảng cáo lên cấp độ nhóm quảng cáo và chiến dịch.

Nhà quảng cáo nên làm gì?

  • Nếu trước đây, mỗi nhóm quảng cáo được khuyên có ít nhất một quảng cáo thích ứng thì nay hãy thử nâng con số này lên hai đến ba.
  • Sử dụng lại nội dung có hiệu suất cao từ quảng cáo văn bản mở rộng của bạn.
  • Tập trung vào Độ mạnh của quảng cáo. Những nhà quảng cáo cải thiện độ mạnh của Quảng cáo từ ‘Kém’ đến ‘Xuất sắc’ sẽ nhận được số nhấp chuột và chuyển đổi nhiều hơn trung bình 9%.
  • Kiểm tra trang đề xuất trong tài khoản của bạn đê có thể nhanh chóng tạo thêm hoặc cải thiện quảng cáo tìm kiếm thích ứng.
  • Ghim dòng tiêu đề và đoạn mô tả vào các vị trí cụ thể. Điều này rất hữu ích nếu bạn có một số thông điệp cần được hiển thị ở vị trí cụ thể.
  • Sử dụng các biến thể quảng cáo. Điều này có thể giúp bạn thử nghiệm các phiên bản nội dung khác nhau trên quy mô lớn và xem xét hiệu suất của chúng.
Tham khảo thêm hướng dẫn từ Google https://support.google.com/google-ads/answer/11031467

Tạm kết

Thay đổi để thích nghi là điều bắt buộc, các nhà quảng cáo nên sớm tập trung vào việc thử nghiệm và cải thiện hiệu suất của các quảng cáo tìm kiếm thích ứng.

Tham khảo cách viết quảng cáo chuẩn quốc tế

5/5 - (1 bình chọn)