Khoá Học Google Tag Manager

1.250.000

  • Tư vấn tối ưu website tăng chuyển đổi
  • Tổng quan về Google Ads – Tạo tài khoản MCC và Tài khoản con
  • Cài đặt Google Tag Manager để theo dõi chuyển đổi
  • Cài đặt mã Tiếp thị lại Google AdsCài đặt mã Google Analytics Universal và Google Analytics 4 (GA4)
  • Cài chuyển đổi Cuộc gọi
  • Cài chuyển đổi Chat Zalo
  • Cài chuyển đổi Chat Facebook
  • Cài chuyển đổi Điền Form
  • Cài chuyển đổi Thêm vào giỏ, Thanh toán, Mua hàng (cho web bán hàng)
  • Cài đặt Yandex để xem hành vi thực tế của khách hàng