Chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ” trong Website WordPress

Chuyển 0đ thành chữ "Liên hệ" trong Website Wordpress

Nếu bạn cần điều chỉnh giá 0đ đồng thành “Liên hệ”, “Liên hệ SĐT….“  hoặc bất kỳ nội dung nào thì đây là bài viết danh cho bạn!

Chuyển 0đ thành chữ "Liên hệ" trong Website WordPress
Chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ” trong Website WordPress

Chuyển 0đ thành Liên hệ

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng:

Bấm vào chữ “Liên hệ” thì thành gọi điện

Bạn muốn khi khách hàng bấm vào chữ “Liên hệ“ thì chuyển thành gọi điện thoại cho bạn thì chen đoạn code sau:

Bấm vào chữ “Liên hệ” thì chuyển đến trang liên hệ

Nếu bạn muốn chuyển khách hàng sang trang liên hệ thì dùng đoạn code sau:

Đổi 0đ thành liên hệ với website đa ngôn ngữ

Đối với website đa ngôn ngữ ( ví dụ như website vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh), bạn phải kiểm tra ngôn ngữ hiện tại của website trước khi chuyển sang chữ “Liên hệ” và chèn đoạn code sau:

Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công!

5/5 - (7 bình chọn)