Chính sách đổi khoá học

Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả học tập của học viên, Hồng Phước Ads có chính sách đổi khoá học như sau:

Đối với các khoá học đã thanh toán, học viên sẽ được đổi sang khoá học khác nếu:

 1. Học chưa quá 30% số bài học
 2. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán

Trường hợp không thanh toán trực tiếp qua Hồng Phước Ads thì không thể đổi khoá học.

Nội dung email đề nghị đổi khoá học:

 • Tiêu đề email: Yêu cầu đổi khoá học
 • Nội dung email, bạn cần ghi rõ:
 • Họ và tên:
 • Số điện thoại:
 • Email đăng ký học:
 • Tên khóa học:
 • Số tiền học phí đã nộp:
 • Cách thức đã nộp học phí: Chuyển khoản/Tiền mặt
 • Khoá học bạn muốn đổi:

Học phí tương ứng sẽ được chuyển đổi sáng khoá học mới. Nếu có sự chênh lệch, Hồng Phước Ads sẽ thông báo cụ thể trong email phản hồi.

Chính sách hoàn tiền

Trung tâm đào tạo Hồng Phước Ads luôn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bạn để học hỏi và cập nhật những kiến thức hữu ích cho công việc cũng như đời sống thông qua các khóa học chất lượng.

Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng hoặc nội dung khóa học không như bạn mong đợi, bạn có thể yêu cầu hoàn lại học phí qua email: hongphuocads@gmail.com nếu thoả mãn 2 điều kiện:

 1. Học chưa quá 30% số bài học
 2. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán

Trường hợp không thanh toán trực tiếp qua Hồng Phước Ads thì không thể hoàn học phí.

Nội dung email đề nghị hoàn học phí:

 • Tiêu đề email: Yêu cầu hoàn học phí
 • Nội dung email, bạn cần ghi rõ:
 • Họ và tên:
 • Số điện thoại:
 • Email đăng ký học:
 • Tên khóa học:
 • Số tiền học phí đã nộp:
 • Cách thức đã nộp học phí: Chuyển khoản/Tiền mặt
 • Cách thức bạn muốn nhận lại tiền hoàn học phí:

Thời hạn hoàn tiền: trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn.