Cấu trúc chuẩn của Tài khoản Quảng Cáo Google Ads

Cấu trúc chuẩn của một Tài khoản Quảng Cáo Google Ads

Cấu trúc chuẩn của Tài khoản Quảng Cáo Google Ads

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ tổng quan về cấu trúc tài khoản quảng cáo Google Ads.

Cấu trúc chuẩn của Tài khoản Quảng Cáo Google Ads

cau truc chuan cua tai khoan quang cao google ads 1

  • Tài khoản quảng cáo Google Ads được chia thành nhiều cấp
  • Tài khoản ở cấp cao nhất là tài khoản MCC
  • Từ tài khoản MCC được chia thành các tài khoản nhỏ hơn
  • Mỗi tài khoản nhỏ đó có thể tạo rất nhiều chiến dịch (các trang web, sản phẩm, chương trình khác nhau, chúng tôi tạo các chiến dịch quảng cáo khác nhau)
  • Trong mỗi chiến dịch, chúng tôi có thể tạo các nhóm quảng cáo, từ các nhóm quảng cáo đó chúng tôi có thể tạo các mẫu quảng cáo cho các từ khóa khác nhau.

Ví dụ về Cấu trúc chuẩn của Tài khoản Quảng Cáo Google Ads

Cấu trúc tài khoản quảng cáo thiết bị gia dụng
Cấu trúc tài khoản quảng cáo thiết bị gia dụng

Tham khảo Cách tạo Tài khoản Người quản lý Google Ads (MCC)

5/5 - (1 bình chọn)