Cần chuẩn bị gì để Chạy Quảng Cáo Google Ads

Cần chuẩn bị gì để Chạy Quảng Cáo Google Ads

Cần chuẩn bị gì để Chạy Quảng Cáo Google Ads

Để chuẩn bị chạy Quảng Cáo Google Ads, bạn cần chuẩn bị:

  • Gmail
  • Thẻ thanh toán quốc tế: Visa, Mastercard, JCB, v,v…
  • Chi phí dự kiến để chạy quảng cáo Google Ads

Đánh giá post