Cách thêm Tài khoản quảng cáo đã có vào Tài khoản MCC

Cách thêm Tài khoản quảng cáo đã có vào Tài khoản MCC

Cách thêm Tài khoản quảng cáo đã có vào Tài khoản MCC

Bài viết này giới thiệu cho bạn cách liên kết các tài khoản hiện tại với tài khoản người quản lý của bạn.

Hướng dẫn Cách thêm Tài khoản quảng cáo đã có vào Tài khoản MCC

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ ở đầu trang.
  3. Nhấp vào nút dấu cộng .
  4. Nhấp vào Liên kết tài khoản hiện tại.
  5. Nhập mã khách hàng của tài khoản Google Ads. Để liên kết nhiều tài khoản cùng một lúc, hãy nhập mỗi dòng một mã khách hàng.
  6. Nhấp vào Gửi lời mời.

Người dùng có quyền truy cập vào Tài khoản Google Ads mà bạn đã gửi yêu cầu liên kết sẽ nhận được thông báo tài khoản và email mời họ liên kết với tài khoản của bạn.

Bạn cũng có chọn tạo Tài khoản Google Ads mới từ tài khoản người quản lý của mình. Các tài khoản này tự động liên kết với tài khoản người quản lý của bạn

5/5 - (3 bình chọn)