Cách tạo Tài khoản quảng cáo mới từ Tài khoản MCC

6 cach tao tai khoan quang cao moi tu tai khoan mcc khoa hoc google ads hong phuoc

Cách tạo Tài khoản quảng cáo mới từ Tài khoản MCC

Bạn có thể tạo Tài khoản Google Ads mới ngay từ tài khoản người quản lý của mình mà không cần thêm địa chỉ email hoặc mật khẩu. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi bạn đang sử dụng Google Ads. Bạn sẽ không thể tạo tài khoản bằng Google Ads Editor.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản mới từ tài khoản người quản lý.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách liên kết các tài khoản hiện có.

Cách tạo Tài khoản quảng cáo mới từ Tài khoản MCC

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Nhấp vào Tạo tài khoản mới.
 5. Chọn tài khoản bạn muốn tạo: tài khoản Google Ads hoặc tài khoản Chiến dịch thông minh.
 6. Đặt tên cho tài khoản mới (đây là tên bạn và tài khoản khách hàng của bạn sẽ thấy).
 7. Chọn quốc gia và múi giờ từ trình đơn thả xuống. Bạn không thể thay đổi các tùy chọn cài đặt này sau đó, vì vậy, hãy chọn cẩn thận.
 8. Chọn đơn vị tiền tệ cố định cho tài khoản này. Hãy xem xét các tùy chọn thanh toán có sẵn cho các loại nội tệ trước khi bạn quyết định. Không phải mọi đơn vị tiền tệ đều có thể sử dụng ở tất cả các khu vực.
 9. Nhấp vào phần Mời người dùng vào tài khoản này (tùy chọn) nếu bạn muốn cho phép người dùng khác truy cập vào tài khoản Google Ads này.
 10. Nếu không, bạn có thể chọn tạo tài khoản không có người dùng. Để mời người dùng khác, hãy nhập địa chỉ email của họ và chọn cấp quyền truy cập mà bạn muốn cấp cho họ: “Quyền quản trị”, “Quyền truy cập thông thường” hoặc “Quyền chỉ đọc”. Tìm hiểu thêm về các cấp truy cập trong tài khoản người quản lý.
 11. Nhấp vào phần Tạo tài khoản.

Tham khảo thêm Quy trình Chạy Quảng Cáo Google Ads

5/5 - (4 bình chọn)